lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Balance beam

Popis překážky: obratnostní překážka

Přejít překážku daným směrem po výstupcích.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • vynechávat jednotlivé segmenty
  • začít na prvním segmentu a končit na posledním segmentu
  • odpočívat

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • využívat jiné části překážky (např. konstrukci) k jejímu zdolání
  • vzájemná pomoc závodníků v průběhu zdolávání překážky
  • dotýkat se v průběhu zdolávání překážky její konstrukce nohama
  • dotýkat se v průběhu zdolávání překážky země
  • dotýkat se jakékoliv části překážky jinou částí těla než chodidly