lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Easter bunny

Popis překážky: přeskakovací překážka

Závodník skáče daným úsekem jako zajíc, v rámci úseku jsou překážky na přeskočení v různé výšce. Pokud závodník při přeskoku překážku shodí, jde na hendikep.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • skákat jako zajíc
  • odpočívat ve dřepu
  • dotýkat se země rukama

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • skákat vzpřímeně
  • vzájemná pomoc závodníků v průběhu zdolávání překážky
  • zkracovat si cestu