lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Military snake

Popis překážky: plazení pod pevnou sítí

Plazení pod pevnou sítí v daném směru. Závodník se může plazit v blátě, může na něj být v průběhu plnění překážky stříkána voda. V průběhu plnění překážky mohou být pouštěny zvukové efekty (střelba).

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: povinná

Hendikep: NE

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • plazit se po břiše
  • odpočívat v průběhu plazení

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • pomáhat si o síť/drát či konstrukci překážky
  • zkracovat si cestu
  • kutálet se
  • lézt po kolenou