lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Ručkovací deska

Popis překážky: ručkovací konstrukce s chyty

Pomocí cyhtů překonat ručkovací konstrukci v daném směru. Začíná se na prvním segemtnu a končí zazvoněním rukou na zvonek.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • vynechávat segmenty
  • pomáhat si nohama

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • dotek země
  • používat k překonání překážky hrany konstrukce
  • chytat se kovových částí zavěšení ručkovacích segmentů
  • zkracovat si cestu