lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Bagjumps

Popis překážky: skákání v pytli

Přeskákat daný úsek tratě snožmo s nohama v pytli.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: povinná

Hendikep: NE

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • skákat snožmo
  • držet pytel rukama
  • odpočívat

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • chodit v pytli
  • kutálet se atp.
  • pomáhat si rukama dotekem rukou se zemí
  • zkracovat si trať