lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Barely

Popis překážky: nošení barelů s vodou v rukách

Přenést barely s vodou rukama za držadla vymezeným úsekem.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: povinná

Hendikep: NE

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • položit barely a odpočinout si
  • nést barely pouze rukama za držadla

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • nést barely na ramenou, zádech, hlavě atp.
  • tahat barely po zemi
  • zkracovat si cestu
  • házet s barely