lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Bars

Popis překážky: prolézací konstrukce 

Prolézací konstrukce, kde se přelézají klády předem určeným způsobem za pomocí rukou a nohou. Kids III, Junior a Adults – vždy se střídá pravidelně podlezení spodem a přelezení vrchem, není-li na konkrétním závodě uvedeno jinak. První kláda se podlézá vždy spodem. Kids I a Kids II začínají obvykle první spodem a ostatní klády překonávají horem, není-li na konkrétním závodě uvedeno jinak. Jakýkoliv kontakt se zemí v průběhu zdolávání překážky, se považuje za její nesplnění.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • odpočívat v průběhu zdolávání překážky
  • využívat sestupové hranoly ke zdolání třetí klády spodem
  • využívat sestupové hranoly k sestupu z překážky

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • využívat boční části překážky k jejímu zdolání
  • měnit způsob zdolávání jednotlivých klád, je předem dáno, která se má podlézt a která přelézt
  • dotýkat se v průběhu zdolávání překážky svislých prvků konstrukce nohama
  • dotýkat se v průběhu zdolávání překážky země