lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Board

Popis překážky: ručkovací deska 

Pomocí rukou přeručkovat desku a seskočit za vyznačenou linii.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • ručkovat střídáním rukou nebo oběma rukama naráz

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • dotýkat se země
  • využívat stromy/konstrukci překážky k jejímu zdolání
  • dotek s deskou jinou částí těla než rukama