lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Bodyboard

Popis překážky: jízda na bodyboardu 

Zdolání vytyčené trasy na bodyboardu v daném směru, obvykle kolem bójky.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: povinná

Hendikep: NE

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • na bodyboardu ležet hrudníkem a držet jej rukama
  • při pádu z bodyboardu na něj opětovně nastoupit
  • doplavat v případě pádu, nicméně bodyboard závodník musí dopravit do cíle okruhu

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • stát, sedět, klečet na bodyboardu
  • používat pádlo
  • opouštět předem vytyčenou trasu
  • házet bodyboard