lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Boulder

Popis překážky: bouldering 

Překonat boulder od zadaného chytu bez doteku země a zazvonit na zvonek nebo se dotknout stanoveného chytu.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • využívat všechny chyty a stupy
  • vynechávat chyty a stupy
  • odpočívat během plnění překážky bez doteku se zemí

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • dotek země před splněním překážky
  • pomáhat si držením se za konstrukci, boků a vrchní hrany boulderu