lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Box

Popis překážky: skok na boxovací pytel

Překonat šikmé desky bez doteku země a vyskočit na boxovací pytel, udržet se na něm a zazvonit na zvonek nebo se dotknout na zadaném místě pytle.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • obejmout pytel rukama i nohama
  • jít po hranách šikmých desek

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • držet se za upevnění pytle
  • dotek země