lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Bludiště

Popis překážky: zručnostní bludiště

Pomocí tyče posouvat tenisový míček bludištěm na určeno místo

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: povinná

Hendikep: NE

  • začít vchodem do bludiště na pravé či levé straně
  • posouvat míček pouze tyčí ve vymezených koridorech bludiště
  • posouvat míček skrz stěny bludiště vymezující hranice koridorů
  • posouvat míček jinak než tyčí (např. nohou, rukou)