lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Snowballs

Popis překážky: házení míčků na cíl

Závodník má tři pokusy na to vhodit míček do kýble, po odhodu závodník sbírá míčky

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • nahnout se bez přešlapu co nejblíže cíli
  • házet po jednom míčku
  • pokud se závodník trefí, ale míček vyskočí z kýble počítá se to jako splněný pokus
  • házet horem, spodem

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • přešlápnout odhodovou čáru
  • blokovat překážku