lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Firejump

Popis překážky: přeskok ohně 

Přeskok přes oheň v daném směru.

Vzájemná pomoc: NEPOVOLENA

Typ: povinná

Hendikep: NE

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • přeskočit oheň z místa nebo s rozběhem

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • přeskakovat oheň pozadu, zboku, kotoulem atp.
  • skákat do ohně
  • uhašovat oheň