lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

A jedem

Popis překážky: sjezd po kruhu

Držením gymnastického kruhu sjet nakloněnou rovinu a seskočit na vymezeném místě.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

  • odrazit se
  • držet se oběma rukama nebo jednou rukou
  • využívat jiné části překážky než kruh (např. tyč po níž jede kruh) k jejímu zdolání
  • dotýkat se v průběhu zdolávání překážky její konstrukce nohama
  • dotýkat se v průběhu zdolávání překážky země