lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Legshell

Popis překážky: obratnostní deska s válečky a kolíky

Přechod přes válečky a kolíky v daném směru.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

  • odpočívat na kladině
  • vynechávat segmenty kromě prvních dvou válečků

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • využívat jiné části překážky než válečky a kolíky k jejímu zdolání
  • dotýkat se v průběhu zdolávání překážky její konstrukce jinou částí těla než chodidly
  • dotýkat se v průběhu zdolávání překážky země