lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Hopper

Popis překážky: skákání na gymnastickém míči

Závodník skákáním na gymnastickém míči překoná vymezený úsek tratě.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • držet rukama držadla míče
  • odpočívat
  • při pádu z míče na něj opět nasednout a pokračovat

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • přenášet míč
  • kopat do míče