lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Irish table

Popis překážky: kulatina ve výšce

Zdolání kulatiny umístěné ve výšce horem.

Vzájemná pomoc: POVOLENA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • kulatinu překonat horem
  • překonat výmykem
  • používat ruce i nohy
  • dětské kategorie mohou využít k zdolání překážky špalek

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • podlézt překážku
  • využívat boční konstrukce k překonání překážky