lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Log

Popis překážky: nošení klády 

Vytyčenou tratí pronést kládu. Velikost klády je odstupňovaná dle kategorií.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: povinná

Hendikep: NE

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • nést kládu na ramenou, v rukách, na zádech
  • odpočívat a položit kládu na zem

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • táhnout kládu po zemi
  • házet kládu
  • zkracovat si cestu