lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Opice

Popis překážky: posouvání se po kolejnici

Konstrukce opatřena kolejí, která je opatřena lanem. Pomocí lana se závodník posouvá po kolejnici. Překážka je zahájena úplným pověšením na lano rukama bez dotyku země. Následně se závodník posouvá po trubce pomocí lana a končí nohama za vymezenou linií.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • srovnat si lano před zdoláváním překážky
  • držet lano pouze rukama
  • závodníci, kteří na lano nedosáhnou nebo nedoskočí mohou požádat o pomoc s nástupem na překážku rozhodčího

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • využívat jiné části překážky (např. konstrukční tyče, koleje) k jejímu zdolání
  • dotýkat se v průběhu zdolávání překážky její konstrukce nohama
  • dotýkat se v průběhu zdolávání překážky země
  • dotýkat se v průběhu zdolávání kolejnice