lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Sandbag

Popis překážky: nošení pytle s pískem

Pronést pytel s pískem vytyčenou trasou.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: povinná

Hendikep: NE

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • pytel s pískem nést v ruce
  • pytel s pískem nést na ramenou
  • pytel s pískem nést na zádech

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • zkracovat si cestu
  • táhnout pytel s pískem po zemi