lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Shyby

Popis překážky: přítahy 

Přítahy na hrazdě/kládě. Závodník musí splnit předepsaný počet přítahů z visu, za provedený přítah se počítá takový, při kterém zvedne oči nad hrazdu.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • přitahovat se podhmatem nebo nadhmatem
  • odpočívat ve visu
  • mít pokrčená kolena

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • mezi přítahy se dotýkat nohama země
  • pomáhat si v přítahu nadskočením ze země
  • pomáhat si nohama o stromy, konstrukci atp.
  • dělat mez přítahy pauzu tím, že si stoupnu na zem