lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Spear

Popis překážky: hod oštěpem

Závodník hází oštěpem z vymezeného odhodiště, hod musí být veden nad ramenem. Oštěp se musí zabodnout a zůstat zabodnutý minimálně 3 vteřiny. Závodník má jeden pokus.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • házet z místa
  • házet s rozběhem

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • při odhodu přešlápnout
  • držet oštěp jinde než za vinutí
  • házet oštěp jiným směrem než na terč
  • házet oštěp, pokud se v prostoru terče pohybují osoby