lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Swimming

Popis překážky: plavání 

Přeplavat nebo přebrodit vytyčený úsek, obvykle kolem bójky.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: povinná

Hendikep: NE

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • plavat jakýmkoliv plaveckým stylem
  • dotýkat se nohama dna – brodit
  • vyzout si boty
  • špatní plavci v dětských kategoriích si mohou vzít plovací vestu

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • plavat pod vodu aniž by bylo na závodníka vidět (z bezpečnostních důvodů)
  • věšet se na bójku
  • zkracovat si vytyčenou trasu