lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Tails

Popis překážky: ručkovací konstrukce s lany

Pomocí lan překonat ručkovací konstrukci v daném směru. Začíná se na prvním laně a končí zazvoněním rukou na zvonek.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • vynechávat lana
  • pomáhat si nohama
  • držet lano kdekoliv

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • dotek země
  • používat k překonání překážky hrany konstrukce
  • chytat se kovových částí zavěšení lan
  • zkracovat si cestu