lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Trolejbus

Popis překážky: balanční kladina s lanem

Překážka je zahájena nástupem na kladinu a přechodem na konec kladiny za pomoci lana.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: povinná

Hendikep: NE

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • odpočívat v průběhu zdolávání překážky
  • používat k překonání překážky lano na držení

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • využívat jiné části překážky k jejímu zdolání, než kulatinu a lano pro ruce
  • k nastoupení na překážku využít svislé části konstrukce (stojny)
  • dotýkat se v průběhu zdolávání překážky její konstrukce jakoukoli částí těla
  • dotýkat se v průběhu zdolávání překážky země
  • dotýkat se kulatiny jinou částí těla než chodidly