lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Tubemail

Popis překážky: posouvání se po kolejnicích 

Konstrukce opatřena kolejí, která je opatřena plastovou posuvnou trubkou. Pomocí trubky se závodník posouvá po kolejnici. Překážka je zahájena úplným pověšením za trubku bez dotyku země. Následně se závodník posouvá po trubce až do vymezeného prostoru nebo zazvoní na zvonek.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • zazvonit na zvonek nebo seskočit za vyznačenou oblast
  • držet trubku jakkoli rukama (podhmatem, nadhmatem)
  • střídat v průběhu plnění překážky úchop (bez dotyku země)
  • závodníci, kteří na trubku nedosáhnou nebo nedoskočí mohou požádat o pomoc s nástupem na překážku rozhodčího

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • využívat jiné části překážky (např. konstrukční tyče, koleje) k jejímu zdolání
  • k nastoupení na překážku využít svislé části konstrukce (stojny)
  • vzájemná pomoc závodníků v průběhu zdolávání překážky
  • dotýkat se v průběhu zdolávání překážky její konstrukce nohama
  • dotýkat se v průběhu zdolávání překážky země
  • dotýkat se v průběhu zdolávání kolejnice