lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Třmeny

Popis překážky: lana s třmeny na nohy

Konstrukce opatřena lany na jejichž koncích jsou třmeny na nohy. Závodník se posouvá po lanech v daném směru.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • vynechávat segmenty
  • ručkovat bez pomoci nohou
  • odpočívat

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • využívat jiné části překážky (např. konstrukci) k jejímu zdolání
  • dotek se zemí před zazvoněním na zvonek