lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Twister

Popis překážky: ručkovací překážka na točivé tyči

Přeručkovat točivou tyč pouze pomocí chytů.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • vynechávat jednotlivé chyty
  • v případě, že závodník na překážku nedosáhne, může požádat o pomoc rozhodčího

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • využívat jiné části překážky (např. konstrukční tyče) k jejímu zdolání, než chyty 
  • k nastoupení na překážku využít svislé části konstrukce
  • vzájemná pomoc závodníků v průběhu zdolávání překážky
  • dotýkat se v průběhu zdolávání překážky její konstrukce nohama
  • dotýkat se v průběhu zdolávání překážky země