lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Vrh koulí

Popis překážky: vrh koulí přes vymezené území 

Úkolem závodníka je přehodit kouli přes páskami vymezené území. Po hodu musí závodník přinést kouli zpět na místo odhozu.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • házet jednou rukou, oběma rukama
  • házet jakýmkoliv způsobem
  • hod s rozběhem

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • přešlápnout odhodovou linii
  • přenést kouli za dopadovou linii
  • kopat do koule
  • házet, je-li v prostoru dopadiště jakákoliv osoba