lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Wheels

Popis překážky: ručkovací překážka na točivých kolech

Přeručkovat úsek otáčivých obručí a zazvonit na zvonek.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • vynechávat jednotlivé segmenty
  • začít pověšením na první obruč
  • odpočívat ve visu

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • využívat jiné části překážky (např. konstrukci) k jejímu zdolání
  • vzájemná pomoc závodníků v průběhu zdolávání překážky
  • dotýkat se v průběhu zdolávání překážky její konstrukce nohama
  • dotýkat se v průběhu zdolávání překážky země