lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Žebřík

Popis překážky: ručkovací žebřík 

Přeručkovat žebřík v daném směru, zazvonit rukou na zvonek.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná, retry

Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • vynechávat segmenty
  • odpočívat ve visu

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • jakýkoliv dotek se zemí
  • využívat konstrukci překážky k jejímu zdolání