lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Flying pencils

Popis překážky: ručkování po kůlech

Pomocí zavěšených kůlů přeručkovat úsek

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • začít zavěšením na prvním kůlu
  • vynechávat segmenty
  • ve visu na kůlu bez doteku země odpočívat

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • využívat k překování překážky konstrukci a lana na nichž jsou upevněny kůly
  • dotek se zemí před zazvoněním na zvonek
  • ručkovat jinak než za pomoci kůlů