lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Flying board

Popis překážky: ručkování po chytech na zavěšené desce

Pomocí chytů na zavěšené/ých desce/deskách přeručkovat úsek v daném směru

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • začít zavěšením na prvním chytu
  • vynechávat chyty
  • ve visu na chytech odpočívat
  • překážka je zdolána buď označeným chytem nebo zazvoněním na zvonek

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • využívat k překování překážky konstrukci a lana na nichž jsou upevněny desky s chyty
  • dotek se zemí před zazvoněním na zvonek nebo dotekem určeného chytu
  • ručkovat jinak než za pomoci chytů