lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Skluzavka

Popis překážky: sjezd skluzavky 

Závodník sjede skluzavku. Skluzavka může být smáčena vodou, konec skluzavky může vést do vody.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná v určitých případech

Hendikep: ANO

Nepovinnost v určitých případech: závodník je těžší než je nosnost skluzavky; závodníkovy tělesné proporce neumožňují překážku splnit; v případě, že skluzavka končí do vody lze nahradit překážku hendikepem

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • sjíždět skluzavku v sedě
  • přidržovat se okrajů skluzavky

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • sjíždět skluzavku hlavou napřed
  • sjíždět skluzavku ve stoje, v kleče či jiným způsobem zvyšujícím riziko úrazu