lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Lávka

Popis překážky: dřevěná úzká lávka přes vodoteč

Přejít/přeběhnout dřevěnou lávku daným směrem přes vodoteč

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • přejít/přeběhnout lávku jakýmkoliv způsobem
  • při pádu z lávky pokračovat vodotečí na druhou stranu

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • zbytečně blokovat překážku
  • skákat na lávce
  • zkracovat si cestu