lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Balance

Popis překážky: balanční kladina 

Závodník musí překonat balanční kladinu pouze pomocí nohou v určeném směru bez doteku se zemí.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • zdolávat překážku pouze nohama
  • odpočívat během zdolávání překážky
  • před nástupem na překážku se vydýchat a zklidnit

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • jakýkoliv dotek se zemí mimo balanční kladinu
  • zdolávání překážky jinak než nohama