lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Carry on

Popis překážky: nošení barelu s vodou

Přenést barel s vodou předepsaným způsobem vymezeným úsekem.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: povinná

Hendikep: NE

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • položit barel a odpočinout si
  • kategorie Adults a Junior: nést barel tak, že jej závodník rukama obejme a přitiskne k hrudníku
  • všechny dětské kategorie: nést barel jakýmkoliv způsobem

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • tahat barel po zemi
  • zkracovat si cestu
  • házet barelem