lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Triangle

Popis překážky: ručkovací trojúhelník

Závodník má za úkol přeručkovat z jedné strany trojúhelníku na druhou

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

  • začít na prvním horním chytu
  • vynechávat segmenty
  • přeručkovávat horizontálně
  • jakýmkoliv způsobem si pomáhat o konstrukci překážky
  • jakýkoliv dotek se zemí
  • dotýkat se nohama ručkovacích segmentů