lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Cool

Popis překážky: šplh na dřevěný pohyblivý kůl

Po naskočení na kůl šplhající šplhá jakýmkoliv způsobem dokud se nedotkne rukou na určeném místě na kůlu.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • šplhat jakýmkoliv způsobem
  • bez doteku země odpočívat

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • po naskočení na kůl dotek země
  • využívat ke zdolávání překážky konstrukci