lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

DNA

Popis překážky: ručkovací konstrukce na točivé tyči ve tvaru šroubovice

Překážka je zahájena zavěšením do prvního ohybu, následným ručkováním se závodník posouvá pouze po točité tyči. Překážka je splněna zazvoněním rukou na zvonek.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • odpočívat ve visu na šroubovici bez doteku země

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • využívat jiné části překážky k jejímu zdolání, než šroubovici
  • k nastoupení na překážku využít svislé části konstrukce (stojny)
  • dotýkat se v průběhu zdolávání překážky její konstrukce nohama
  • dotýkat se v průběhu zdolávání překážky země
  • využívat pro ručkování příčné tyče šroubovice
  • začínat jinak než ve visu