lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Farmář

Popis překážky: nošení břemena v rukou

Závodník vezme do rukou břemena odpovídající jeho kategorii a přenese je z výchozího bodu do koncového.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: povinná

Hendikep: NE

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • položit břemeno na zem a odpočívat

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • kutálet břemeno
  • házet s břemenem o zem
  • zkracovat si cestu