lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Kanárci

Popis překážky: ručkovací konstrukce s chyty

Přeručkovat z prvního chytu k poslednímu bez doteku země. Konec určuje buď dotek posledního chytu nebo zazvonění rukou na zvonek.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • vynechávat jednotlivé segmenty
  • odpočívat ve visu bez doteku země

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • využívat jiné části překážky než chyty (např. nosné části konstrukce) k jejímu zdolání
  • dotýkat se v průběhu zdolávání překážky její konstrukce nohama
  • dotýkat se v průběhu zdolávání překážky země