lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Flying islands

Popis překážky: obratnostní dráha s různými segmenty

Přechod přes ostrůvky tvořené různými segmenty v daném směru.

Vzájemná pomoc: ZAKÁZÁNA

Typ: nepovinná

Hendikep: ANO

  • odpočívat na segmentech
  • vynechávat segmenty
  • držet se rukama lan na nichž jsou segmenty připevněny
  • využívat jiné části překážky než ostrůvky a lana na nichž jsou ostrůvky zavěšeny k jejímu zdolání
  • dotýkat se v průběhu zdolávání překážky ostrůvků jinou částí těla než chodidly
  • dotýkat se v průběhu zdolávání překážky země