lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Laser

Popis překážky: prolézání úsekem natažených gumolan

Prolézt úsek s nataženými gumolany.

Vzájemná pomoc: POVOLENA

Typ: povinná

Hendikep: NE

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • prolézat pouze mezi nataženými lany

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • plazit se pod lany
  • přidržovat se stromů/konstrukce překážky
  • věšet se úmyslně na lana