lagunino ocr race

By Lagunino, z.s.

Tunel

Popis překážky: plazení tunelem 

Prolézání vnitřkem plastové roury v daném směru. Roura může ležet volně na zemi nebo být pod úhlem tak, že závodník leze směrem vzhůru nebo dolů.

Vzájemná pomoc: POVOLENA

Typ: povinná

Hendikep: NE

Při zdolávání překážky je povoleno:

  • využívat vroubení k posunu vpřed
  • vytáhnout se za hrdlo/konec roury ven
  • plazit se, lézt po kolenou

Při zdolávání překážky je zakázáno:

  • koulet se do stran
  • záměrně blokovat rouru dalším závodníkům
  • lézt nohama napřed